Kontakta länsmuseet om du har frågor eller synpunkter!

Domkyrkan i Kalmar

Ta chansen och vara med –100 år tills det är dags igen!

Kalmar domkyrkas insida renoveras sedan början av detta år. Arbetet kommer att pågå under några år men kyrkan ska vara öppen under hela perioden. Detta är möjligt eftersom kyrkorummet delats av med hjälp av en tillfällig vägg.

Det är länge sedan hela kyrkan renoverades, nästan 100 år. Åren 1910-14 fick hela interiören genomgå en omfattande renovering då bland annat det senaste i teknisk utrustning installerades. Precis som vid den renoveringen vill församlingen idag få en kyrka som är anpassad till en ny tid där dagens sätt att fira gudstjänst står i centrum. En total renovering av interiören är en stor och komplicerad åtgärd som kräver många olika hantverkare och en detaljerad projektering. Inför renoveringen diskuteras och planläggs de olika momenten som ska ingå. Men allt kan inte förutses på förhand utan mycket får lösas allt eftersom.

Under den pågående renoveringen kommer det ibland bli nödvändigt att göra ingrepp i murverk, inredning och under golv vilket i sin tur kan ge nya ledtrådar till kyrkans historia. Kyrkobyggnaden låter oss, med andra ord, få kika in ”bakom fasaden” några korta ögonblick i kyrkans historia, innan allt återgår till det normala -ett vackert sakralt kyrkorum. Vad som kommer att dyka upp under arbetets gång vet vi inte idag vilket gör allt så mycket mer spännande och oförutsägbart.
Du har nu möjlighet att från din dator följa arbetet med hur renoveringen startar och se, läsa, höra och uppleva hur arbetet går framåt. Med jämna mellanrum uppdateras den här sidan med inlägg och redogörelser för vad som görs. Ta chansen att vara med när det passar dig, utan att själv behöva vara med på plats i byggdammet bland byggnadsställningar i domkyrkan. Den här sidan är ett samarbete mellan Domkyrkoförsamlingen, tidningen Barometern och Kalmar läns museum.

Richard Edlund, antikvarie
Kalmar läns museum